webinar-scr

Webinar sobre as novidades e realidades na Sílice Cristalina Respirable

O próximo 21 de outubro de 10.30 a 11.45 horas terá lugar a celebración dun webinar acerca das novidades e realidades da Sílice Cristalina Respirable ( SCR). Trátase da VII xornada de responsabilidade empresarial na seguridade e saúde laboral no sector dos áridos.

Os temas que se van a tratar son:

  • Situación normativa actual da SCR.
  • Os límites de exposición profesional ( LEP).
  • Novos protocolos de vixilancia da saúde.
  • Que se pode e debe facer contra o po e a SCR.
  • As estratexias de mostraxe: ITC vs UNE.
  • Por último, efectuarase unha rolda de rogos e preguntas.

Devandito webinar será impartido polo persoal do Centro Tecnolóxico do Mármore, Pedra e materiais de Murcia. Esta entidade posúe unha ampla experiencia no campo, e espérase poder contar cunha representación do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral ( ISSGA).

O webinar realizarase a través da plataforma zoom.