hoja-ruta-gestion-sostenible-materias-primas-minerales-consulta-publica

Sae a consulta pública a Folla de Roteiro para a xestión sostible de Materias Primas Minerais

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico acaba de abrir o proceso de consulta previa para a elaboración da Folla de Roteiro para a xestión sostible das materias primas minerais. Este documento ten por obxecto establecer as bases para impulsar a subministración de materias primas minerais autóctonas en España dunha maneira máis sostible, eficiente, e que maximice os beneficios ao longo da cadea de valor.

Os minerais e os metais son esenciais para case todos os sectores imaxinables da economía e son o punto de partida de moitas cadeas de subministración e, como tales, activos de importancia estratéxica para moitas industrias, destacando aquelas do sector enerxético asociadas á transición ecolóxica.

A transición cara a unha sociedade climáticamente neutra e eficiente no uso de recursos en 2050, á vez que contribúe a descarbonizar a economía, supón aumentar o consumo de certas materias primas minerais. Isto supón un risco de remplazar a dependencia dos combustibles fósiles por novas dependencias, en particular, das materias primas fundamentais para a transición verde.

Aínda que parte desta demanda será cuberta por unha utilización cada vez maior de materias primas secundarias, a extracción primaria seguirá tendo un papel na demanda para a maior parte das substancias minerais. A Asemblea das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente recoñece que a xestión sostible dos recursos minerais e os metais contribúe de maneira significativa ao logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e pon de manifesto a necesidade de equilibrar coidadosamente as actividades de extracción coa xestión doutros recursos naturais valiosos (incluídos os ecosistemas e a biodiversidade) e o desenvolvemento rexional.

O obxectivo desta consulta é solicitar a opinión das persoas e entidades interesadas sobre a identificación de prioridades e recursos necesarios, así como os principais retos para o desenvolvemento sostible das materias primas minerais e as posibles medidas para superalos.

Toda a información está dispoñible na seguinte ligazón.

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=352