Reestablecido o acceso ao Censo Catastral Mineiro de Galicia

Xa está reestablecido o acceso á aplicación web do Censo Catastral Mineiro de Galicia, tras levar a cabo os labores de mantemento.