1

Publícase o novo Código da Minaría no BOE, o principal documento regulador da actividade mineira

Recentemente, publicouse a versión actualizada, con data de 27 de marzo de 2024, do Código da Minaría, o principal documento regulador do sector mineiro en España, no Boletín Oficial do Estado (BOE). O seu contido engloba as principais normas que rexen a actividade extractiva entre os operadores xurídicos, económicos e técnicos, e en xeral, de calquera persoa ou profesional interesado na materia.

Este documento constitúe unha ordenación e recompilación da regulación vixente no ámbito das actividades extractivas desde unha perspectiva integral e multidisciplinar. Neste sentido, o Código da Minaría inclúe toda a lexislación relativa á extracción e aproveitamento de recursos naturais. Con todo, non se limita ao ámbito sectorial máis tradicional desta materia (a Lei de Minas e o seu desenvolvemento regulamentario), senón que tamén considera outras normas que afectan á minaría, vinculadas á protección ambiental, a ordenación do territorio, a seguridade laboral ou a transición enerxética.

Por tanto, o Código da Minaría é un documento de especial relevancia para calquera profesional relacionado, directa ou indirectamente, co sector mineiro, que facilita unha visión global do Ordenamento Xurídico da Minaría.

Podes consultar o documento na seguinte ligazón.