PRIMIGEA, COMINROC e CONFEDEM organizan os webinarios ‘Xestión Mineiro-Mineralúrxica Metalúrxia Sostible’

A Confederación Española de Industrias de Materias Primas Materiais (PRIMIGEA) xunto coa Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas e Minerais Industriais (COMINROC) e a Confederación Nacional de Empresarios da Minería e Metalurxia (CONFEDEM) organizaron dous webinarios baixo o título “Xestión Mineiro-Mineralúrxica Metalúrxica Sostible” que terán lugar o 1 de decembro.

O primeiro dos webinarios será “Xestión Mineiro- Mineralúrxica Sostible no sector da minería metálica, a metalurxia e a potasa”.  Este evento online terá lugar o martes 1 de decembro de 11:00 a 12:30 h, coa seguinte planificación:

11.00 Apertura
Javier Targhetta Roza. Presidente – PRIMIGEA

11.05 Antecedentes da Xestión Mineira Sostible. Proxecto CERA
Vicente Gutiérrez Peinador. Presidente Comité CTN 22 Minería e Explosivos

11.15 UNE 22480:2019 Sistema de xestión mineiro- mineralúrgica-metalúrxica sostible. Requisitos
Jose María Sánchez Jiménez. Socio de Calidade e Medio Ambiente Consultoría S.L. – CALyMAC

11.25 UNE 22470:2019 Sistema de xestión mineiro- mineralúrgica-metalúrxica sostible. Indicadores
César Luaces Frades. Presidente CTN 22/ SC 3 Xestión mineira sostible e Secretario Xeral de COMINROC

11.35 Caso práctico 1: O caso da minería metálica. Interpretación práctica da Minería sostible en Cobre As Cruces
Lucas Alcón Franco. Xefe Departamento de Medio. Cobre As Cruces.

11.55 Caso práctico 2: O caso da potasa
Lluís Fàbrega Martín. Director de Medio Ambiente. ICL

12.15 Debate con preguntas dos asistentes 
Moderador: Vicente Gutiérrez Peinador. Presidente. CONFEDEM

12.30 Clausura do webinario 
Vicente Gutiérrez Peinador. Presidente. CONFEDEM.

Para poder acceder a este webinar tense que facer a través da plataforma Zoom. O ID da reunión é 828 7329 7369 e o código de acceso 046712.

O segundo webinario será “Xestión Mineiro-Mineralúrxica Metalúrxica Sostible no sector das rocas e minerais industriais”. Tamén se celebrará o martes 1 de decembro, de 16:00 a 17:30 horas. A súa planificación será:

16.00 Apertura
Javier Creixell Catalán. Presidente. COMINROC

16.05 Antecedentes da Xestión Mineira Sostible. Proxecto CERA 
Vicente Gutiérrez Peinador. Presidente Comité CTN 22 Minería e explosivos

16.15 UNE 22480:2019 Sistema de xestión mineiro-mineralúrxica-metalúrxica sostible. Requisitos
Jose María Sánchez Jiménez. Socio de Calidade e Medio Ambiente Consultoría S.L. – CALyMAC

16.25 UNE 22470:2019 Sistema de xestión mineiro- mineralúrxica-metalúrxica sostible. Indicadores
César Luaces Frades. Presidente CTN 22/ SC 3 Xestión mineira sostible e Secretario Xeral de COMINROC

16.35 Caso práctico 1: O caso das bentonitas
Daniel Tejela  Matías. Exploration & Mining Manager. Clariant Ibérica Produción S.A.

16.45 Caso práctico 2: O caso dos caolines. CAVISA, unha viaxe cara á sustentabilidade
Juan José López Muñoz. Director. Caolines de Vimianzo

16.55 Caso práctico 3: O reto da Minería Sostible para a PEME. O caso do granito de Galicia
José Angel Lorenzo Ramírez. Secretario Xeral. Clúster do Granito

17.05 Debate con preguntas dos asistentes

Moderador: Javier Fernández Cortés. Director. Centro Tecnolóxico do Mármore, Pedra e Materiais

17.25 Clausura do webinario
César Luaces Frades. Secretario Xeral de COMINROC

O ID da reunión mediante Zoom é 836 3382 4444 e o código de acceso 891495.