Presentación do Mellora do ISSGA dedicado ao granito, coa participación da COMG

O Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, Juan de Deus Martín, participou na apertura da xornada técnica Prevención de Riscos Laborais no Sector da Pedra, organizada polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), e que tivo lugar o pasado 23 de outubro en Barbadás (Ourense).

Na presentación tamén interveu o presidente da Asociación Provincial de Graniteiros de Ourense, Odilo Rodríguez, mentres que a clausura correu a cargo do xefe do centro do ISSGA en Ourense, Angel López.

Durante a xornada presentouse a guía de Prevención de Riscos Laborais na industria do granito, da colección de publicacións Vos Mellora do ISSGA, que publicarán en breve na súa páxina web www.issga.xunta.es de modo accesible para o público xeral. Tamén se falou sobre o ambiente de traballo e os riscos de seguridade, concretamente dos relativos á manipulación de cargas e á utilización dos equipos de traballo.

CONCIENCIACIÓN E FORMACIÓN

Como peche das presentacións, técnicos de empresas do sector expuxeron a importancia da concienciación e a formación dos traballadores en materia de prevención de riscos laborais, así como da revisión constante dos procedementos de traballo. Trátase así de mellorar as prácticas preventivas e achegar, coa participación dos traballadores, solucións eficaces que minimicen os riscos laborais.