icog-recuperacion-mineria-web

O Ilustre Colegio Oficial de Xeólogos propón un plan de recuperación da minaría

O Ilustre Colexio Oficial de Xeólogos ( ICOG) elaborou un plan de recuperación da minaría, un sector esencial para potenciar o papel de industria produtiva dentro da reconstrución económica do país.

Nun documento remitido ao Congreso con propostas para un ‘Plan de Reconstrución Nacional’, o Colexio de Xeólogos considera que é fundamental impulsar a minaría, ao tratarse dunha das actividades que proporciona materias primas ao resto de industrias básicas.

“Cerámica e vidro, ladrillería e tellas, pavimentos e revestimentos, áridos, alimentación, fertilizantes, siderurxia, electricidade e electrónica; e un longo etcétera. Sen recursos minerais, o país párase”, asegura Manuel Regueiro, presidente do ICOG.

Nun contexto de peche de fronteiras e de estancamento do comercio entre países causado pola pandemia, nin a Unión Europea nin España serían autosuficientes segundo o Colexio. “A minaría nacional está a suplir os recursos importados cun incremento na súa produtividade para satisfacer a demanda nacional e tamén as exportacións”, explica Regueiro.

O potencial mineiro de España

Para o ICOG, España conta cun gran potencial mineiro que podería representar desenvolvemento, emprego e mellora do nivel de vida. Por iso solicita unha nova Lei de Minas e que a lexislación sobre planificación do territorio coordine os intereses nacionais coas competencias en chan das comunidades autónomas. “España necesita apoiarse nos recursos mineiros para a súa reconstrución”, indica o presidente do Colexio de Geólogos. Por iso, reclama unha Política Mineira Nacional, coordinada coa Iniciativa de Materias Primas da UE. “Esta política mineira de país debe ter dous obxectivos: mellorar a accesibilidade dos recursos nacionais existentes xa coñecidos e explorar e explotar eses recursos dun modo sostible e ambientalmente responsable”, comenta Regueiro. O Colexio de Geólogos suxire mellorar a relación do mundo mineiro coa sociedade á que serve e atraer a investidores tanto nacionais como estranxeiros para explorar e explotar eses recursos. “Hai plans para abrir explotacións de litio e outros minerais considerados estratéxicos pola Unión Europea e esenciais para as baterías dos coches eléctricos”, puntualiza Regueiro.

Protección de augas subterráneas

Outra das propostas do ICOG é incrementar os recursos económicos e humanos destinados á protección das augas subterráneas. “Os recursos hídricos son un ben limitado e escaso, é necesario unha xestión integrada que contemple o aproveitamento racional e equilibrado dos recursos subterráneos”, apunta o presidente do Colexio. Para iso é imprescindible actualizar a avaliación de focos potenciais de contaminación sobre as masas de auga e potenciar medidas de protección da auga destinada a consumo humano. “Hai que evitar actividades económicas ou urbanas que poidan danar os acuíferos subterráneos. Así mesmo, o mercado require potenciar a profesionalidade dos axentes involucrados na captación e explotación dos recursos hídricos. Non se debería facer ningún pozo de abastecemento que non estea xustificado por un informe hidroxeolóxico”, sostén o presidente do Colexio de Xeólogos.