O IGAPE proporciona axudas á internacionalización dixital

O IGAPE convoca estas axudas co obxectivo de apoiar ás empresas galegas en todos os seus procesos de internacionalización dixital. Desde o IGAPE son conscientes cao desenvolvemento das tecnoloxías dixitais supón un enorme potencial para mellorar a competitividade nos mercados internacionais.

O prazo de solicitude para estas axudas termina o 30/06/2021, alcanzando a axuda o 80%.

Os proxectos que son obxecto de apoio son:

Consultoría necesaria para a elaboración de:

 • Diagnóstico do potencial exportador dixital
 • Plans de internacionalización dixital multicanle
 • Plans de mercados electrónicos concretos
 • Gastos de asesoría xurídica e legal para a internacionalización dixital

Software de:

 • Solucións tecnolóxicas P.I.M. ( Product Information Management)
 • Adquisición, programación a medida e integración dos conectores entre plataformas e cos sistemas de información ( ERPs)
 • Solucións de analítica e visualización de datos ( KPIs)
 • Solucións de intelixencia automatizada
 • Solucións de inbound márketing internacional
 • Creación e adaptación do comercio electrónico

Outros gastos de:

 • Creación e adaptación dos catálogos en liña
 • Campañas de posicionamento SEM
 • Solucións de software de pago para as campañas de posicionamento SEM