Plantilla fotos web comg

O Comité de Normas da COMG prepara alegacións á proposta normativa para modificar o Regulamento de Seguridade Mineira

Desde a publicación do Proxecto de Real Decreto polo que se aproba o Regulamento de Seguridade Mineira na páxina web do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico para levar a cabo o trámite de audiencia e información pública, o 3 de novembro de 2023, o Comité de Normas da Cámara Oficial Mineira de Galicia reuniuse en varias ocasións co obxectivo de elaborar as alegacións para presentar antes da finalización do prazo, o 31 de xaneiro de 2024.

A resposta por parte da Cámara Oficial Mineira de Galicia neste período de audiencia e información pública, fai mención á actualización das ITCs e de aspectos tan importantes como a delimitación das competencias en materia de seguridade laboral. Neste sentido, algúns dos aspectos máis relevantes incluídos entre as alegacións son:

  • Modificación do concepto “técnica mineira”.
  • Introdución dun dobre control coa modificación da actual regulación respecto dos Organismos de Control en Minería, que contemple o control e vixilancia a través das ECAs de forma xeral e única sen a adecuada xustificación.
  • Eliminación da diferenza entre ordinarias e especiais na regulación dos explosivos e voaduras, para que todas pasen a considerarse especiais.
  • Incorporación do concepto de “planta de tratamento” fronte ao de “establecemento de beneficio”, que non se menciona en ningún apartado do texto do Proxecto de Real Decreto.

Mediante este real decreto actualizarase, de maneira integral, o regulamento que protexe a seguridade e saúde dos traballadores do sector extractivo en España. A nova norma substituirá ao vixente Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira, aprobado polo Real Decreto 863/1985, do 2 de abril e demais normativa de desenvolvemento.

O Proxecto de Real Decreto polo que se aproba o Regulamento de Seguridade Mineira pode consultarse na seguinte ligazón: Proxecto de Real Decreto polo que se aproba o Regulamento de Seguridade Mineira.