Novas especificacións e ITC sobre seguridade mineira

A Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio aprobou recentemente as seguintes normas en materia de seguridade mineira:
    • Resolución do 18 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproba a especificación técnica número 2003-1-10 «Formación preventiva para o desempeño dos postos de traballo encadrados nos grupos 5.1 letras a), b) , c) e 5.2 letras a), b), d), f) e h) da Instrución Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo», do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira». BOE 296 de 6-12-2010.
    • Resolución do 18 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproba a especificación técnica número 2004-1-10 «Formación preventiva para o desempeño dos postos de traballo encadrados nos grupos 5.4 letras a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), e 5.5 letras a), b) e d) do apartado 5 da Instrución Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo», do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira». BOE 296 de 6-12-2010.
  • Resolución do 18 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproba a especificación técnica número 2010-1-01 «Inspección de cargadoras como unha seda» da instrución técnica complementaria 02.2.01 «Posta en servizo, mantemento, reparación e inspección de equipos de traballo» do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira, aprobada pola Orde ITC/1607/2009, do 9 de xuño. BOE 310 de 22-12-2010

O texto completo de cada unha destas normas está dispoñible no apartadoSeguridad y Salud > Legislación/Normativa.