Nova web da Cámara Mineira

A Cámara Oficial Mineira de Galicia renovou a súa páxina web, creada en 2005, para introducir novos contidos e adaptar a súa estrutura ás necesidades actuais. O portal estrutúrase en cinco grandes bloques temáticos situados no menú superior (Cámara Mineira, Minería, Medio Ambiente, Seguridade e Saúde e Outros). Á súa vez, cada un deles consta dun submenú na columna dereita, onde se organiza a información por seccións.
Para facilitar a navegación, o nome do menú e submenú no que se estea navegando aparecen sombreados en cor azul escura, e baixo a barra de menús superior hai un indicador de posición.
Ademas, existen accesos directos baixo o submenú da columna dereita que permiten ver facilmente o localizador de empresas mineiras, o boletín da Cámara Mineira ou información sobre a Conferencia Internacional de Mineria Sustentable 2009.
Esperamos que esta nova web sexa da túa agrado e utilidade.