Mineira 2010 terá lugar nunha canteira de áridos de Arteixo

A actividade extractiva é fundamental para o emprego e a riqueza de Galicia, e tamén quere contribuír á nosa cultura. Nesta liña, a Cámara Oficial Mineira de Galicia, como corporación representativa do sector mineiro galego, está a promover manifestacións artísticas que acheguen este sector e os espazos mineiros á sociedade. Por iso, convoca o V Certame de Pintura Rápida en explotacións mineiras de Galicia, Mineira 2010.

Nesta ocasión, o certame celebrarase na canteira de áridos Monte dá Costa que a empresa Lista Areas e Gravas S.A. explota no municipio coruñés de Arteixo. As edicións anteriores contaron cunha participación media de máis de 60 artistas profesionais, semiprofesionales e afeccionados procedentes de toda Galicia, Asturias e Castela-León maioritariamente.

Bases

1.- PARTICIPANTES: Poderán participar no certame todas aquelas persoas que o desexen. Os menores de idade deberán estar acompañados dun adulto.

2.- MODALIDADES: O estilo, a técnica e os materiais serán libres, e a temática estará relacionada coa contorna da mina.

3.- INSCRICIÓN: A inscrición é gratuíta e o prazo estará aberto ata o mesmo día do certame. Para facilitar a organización, deberase realizar unha preinscrición por teléfono, fax ou correo electrónico, indicando nome completo, idade, DNI e datos de contacto (dirección, e-mail e teléfono).

4.- MATERIAL E SELADO: Cada participante achegará o seu material de traballo, que deberá ser presentado na canteira para o seu selado entre as 9 e as 10 h. Poderanse selar un máximo de dous soportes por participante, dos cales só un será presentado a concurso. O soporte terá o fondo branco e liso, e unhas dimensións mínimas de 40 cm por cada lado.

5.- HORARIO: O período de realización das obras dará comezo ás 10:00 e finalizará ás 18:00. Unha vez selados os soportes, os participantes poderán escoller a súa localización dentro das zonas sinalizadas.

6.- ENTREGA DE OBRAS: Non entrarán en concurso as obras presentadas fóra da hora indicada. Entregaranse os lenzos ou soportes sen asinar nin marcar, a excepción do selo utilizado pola organización para o seu control. Todas as obras entregadas serán incorporadas a un catálogo dixital que estará dispoñible na páxina web da Cámara Oficial Mineira de Galicia, entendéndose que os autores prestan a súa autorización e conformidade para todos os efectos.

7.- FALLO DO XURADO: As obras serán expostas nos propios caballetes dos autores de 18 a 19 h no lugar que se indique para valoración do xurado. Ás 19:30 h presentarase o xurado, composto por artistas e persoas do ámbito cultural, e realizarase a entrega de premios. O xurado resérvase o dereito para conceder mencións especiais a aquelas obras cuxa calidade o mereza. O fallo do xurado será inapelable salvo en caso de existir algunha anomalía durante o transcurso do certame.

8.- As obras premiadas (1 er, 2º e 3 er premio) quedarán en poder dos organizadores, así como os seus dereitos de autor; podendo facer uso público delas se se estima conveniente, pero sempre facendo mención ao autor e ao premio. Os accésit e obras non premiadas poderán ser recollidos polos seus autores ata a conclusión do acto. Nese prazo, os asistentes poderán proceder á compra das obras, fóra das premiadas, segundo o prezo que marque o autor. Se ao concluír o certame as obras non fosen retiradas, quedarán en posesión da Cámara Oficial Mineira de Galicia, quen decidirá o destino das mesmas.

9.- A organización non se responsabilizará das deterioracións ou perdas que puidesen sufrir as obras por causas alleas á súa vontade.

10.- PREMIOS:

  • 1º premio: 2.000 €
  • 2º premio: 1.500 €
  • 3º premio: 1.000 €
  • 5 accésit de 300 € cada uno

En todos os casos recibirase un diploma acreditativo.

11.- A participación neste certame supón a aceptación das presentes bases e a conformidade coas decisións do xurado. Calquera dúbida ou cuestión que aconteza e non estea recollida nestas bases será aclarada pola Comisión Organizadora.

Máis información: www.camaraminera.org > Actividades y Eventos