Os balnearios e augas minerais galegas mostran a súa oferta esta semana en México, en Termatali

  • Entre outros proxectos, presentarase a nova marca “Auga de Galicia” e o programa “Camiño de Santiago Termal”
  • É unha gran oportunidade para dar a coñecer as potencialidades de Galicia como primerdestino termal de España nun país porta de entrada a América Latina e Estados Unidos

O Clúster da auga Mineral e Termal de Galicia, que aglutina a balnearios e augas minerais da comunidade, participa estes días en Termatalia, a Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, que este ano cumpre a súa 16ª edición. Organizada por Expourense, está a celebrarse en México, no estado de Coahuila, os días 29 e 30 de setembro e 1 de outubro. Neste foro mundial de termalismo danse cita expertos procedentes de máis de vinte de países. A finalidade é impulsar o mercado do turismo termal, á vez que se establecen vínculos científicos e comerciais entre o continente europeo e o americano.

O clúster, que conta cunha caseta na feira, realiza esta misión co apoio do Igape. En México están a dar a coñecer as potencialidades de Galicia como primeiro destino termal de España desde a perspectiva mineira, sanitaria e turística. Resaltan o valor do país mexicano como porta de entrada a América Latina e Estados Unidos.

En representación do sector termal galego asisten a esta feira o presidente do Clúster da auga Mineral e Termal de Galicia e director do Balneario de Lugo, Antonio Garaloces; o xerente da entidade, Benigno Amor; doutóraa Dores Fernández Marcos, directora médica de Caldaria Hoteis e Balnearios, que aglutina os balnearios ourensáns de Arnoia, Laias e Lobios; Jesús Garriga, director do balneario de Caldas de Partovia (O Carballiño); ademais do doutor Juan Gestal, director da Cátedra de Hidrología Médica da Universidade de Santiago e Balnearios de Galicia, que abordará o papel das augas mineromedicinales na terapia antienvejecimiento.

Presentación internacional do proxecto Termagal, destinado a implantar a historia clínica electrónica nos balnearios galegos

No marco desta feira, a Asociación de Balnearios de Galicia vai realizar a presentación internacional do proxecto Termagal, centrado na implantación da historia clínica electrónica nos centros termais galegos. Trátase dunha ferramenta informática innovadora, pioneira en España, que permitirá aos balnearios da comunidade xestionar a historia clínica dos seus pacientes dunha maneira estandarizada. Posibilitará xerar unha base de datos que favorecerá a realización de estudos que axudarán a avaliar e mellorar a eficacia dos tratamentos termais.

No transcurso do evento presentarase a aplicación para smartphones ”Terras dá auga” que permite xeolocalizar os perímetros de protección das augas minerais, de gran interese para planificadores do territorio e Administracións públicas.

Tamén se vai a dar a coñecer a nova marca “Auga de Galicia”, impulsada polo Clúster en colaboración coa Consellería de Industria para darlle valor á orixe galega e ás virtudes da composición e calidade das nosas augas minerais. Neste liña, os representantes do Clúster desprazados a México participarán na cata de catro augas galegas: Auga Sa, Cabreiroá, Fontecelta e Sousas.

Camiño de Santiago Termal

Ademais, durante a feira vai presentar o programa “Camiño de Santiago Termal”, promovido pola Asociación de Balnearios co apoio do Clúster de Turismo de Galicia. Nesta iniciativa participan 14 balnearios de toda a comunidade, que ofrecen aloxamento e tratamentos termais ligando termalismo e Camiño de Santiago.

Ao longo do foro, os representantes do Clúster reuniranse con comercializadores turísticos mexicanos e doutros países, co Ministerio de Turismo de Uruguai, co Goberno de Coauhila, coa Unión Mexicana de Empresarios Galegos e coa Cámara de Comercio de España en Quito, entre outros organismos. Estas xuntas servirán para impulsar internacionalmente o sector termal galego.

Balnearios e augas envasadas de toda Galicia

O Clúster da auga Mineral e Termal de Galicia constituíuse en 2011 impulsado por diversas asociacións e a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas @de la Xunta de Galicia. Está integrada pola Asociación de Balnearios de Galicia e a Asociación Galega de Empresas de Envasado de Auga Mineral Natural ( AGAMIN).

Forman parte da Asociación de Balnearios de Galicia 20 establecementos termais. Na provincia da Coruña atópanse o de Carballo e o de Compostela (Brión). En Lugo Guitiriz, Augas Santas (Pantón) e Termas Romanas de Lugo. En Ourense están os de Arnoia, Baños de Molgas, Laias (Cenlle), Lobios, O Carballiño e Caldas de Partovia (os dous no Carballiño) e Sousas (Verín). E en Pontevedra sitúanse os de Acuña e Dávila (os dous en Caldas de Reis), Termas de Cuntis, Baños da Brea (Vila de Cruces), Caldelas de Tui, Illa da Toja, Gran Hotel a Toja e Mondariz.

Pola o seu parte, AGAMIN conta con seis empresas asociadas: Fontecelta e Augas de Cospeito ( Fontoira), na provincia de Lugo; Augas de Cabreiroá e Sousas, na provincia de Ourense; e Auga Sa e San Xinés, na de Pontevedra.Los balnearios y aguas minerales gallegas muestran su oferta esta semana en México, en Termatali

  • Entre otros proyectos, se presentará la nueva marca “Agua de Galicia” y el programa “Camino de Santiago Termal”
  • Es una gran oportunidad para dar a conocer las potencialidades de Galicia como primerdestino termal de España en un país puerta de entrada a América Latina y Estados Unidos

El Clúster del agua Mineral y Termal de Galicia, que aglutina a balnearios y aguas minerales de la comunidad, participa estos días en Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que este año cumple su 16ª edición. Organizada por Expourense, se está celebrando en México, en el estado de Coahuila, los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. En este foro mundial de termalismo se dan cita expertos procedentes de más de veinte de países. La finalidad es impulsar el mercado del turismo termal, al tiempo que se establecen vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y el americano.

El clúster, que cuenta con un stand en la feria, realiza esta misión con el apoyo del Igape. En México están dando a conocer las potencialidades de Galicia como primero destino termal de España desde la perspectiva minera, sanitaria y turística. Resaltan el valor del país mexicano como puerta de entrada a América Latina y Estados Unidos.

En representación del sector termal gallego asisten la esta feria el presidente del Clúster del agua Mineral y Termal de Galicia y director del Balneario de Lugo, Antonio Garaloces; el gerente de la entidad, Benigno Amor; la doctora Dolores Fernández Marcos, directora médica de Caldaria Hoteles y Balnearios, que aglutina los balnearios ourensanos de Arnoia, Laias y Lobios; Jesús Garriga, director del balneario de Caldas de Partovia (O Carballiño); además del doctor Juan Gestal, director de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidade de Santiago y Balnearios de Galicia, que abordará el papel de las aguas mineromedicinales en la terapia antienvejecimiento.

Presentación internacional del proyecto Termagal, destinado a implantar la historia clínica electrónica en los balnearios gallegos

En el marco de esta feria, la Asociación de Balnearios de Galicia va a realizar la presentación internacional del proyecto Termagal, centrado en la implantación de la historia clínica electrónica en los centros termales gallegos. Se trata de una herramienta informática innovadora, pionera en España, que permitirá a los balnearios de la comunidad gestionar la historia clínica de sus pacientes de una manera estandarizada. Posibilitará generar una base de datos que favorecerá la realización de estudios que ayudarán a evaluar y mejorar la eficacia de los tratamientos termales.

En el transcurso del evento se presentará la aplicación para smartphones ”Terras da agua” que permite geolocalizar los perímetros de protección de las aguas minerales, de gran interés para planificadores del territorio y Administraciones públicas.

También se va a dar a conocer la nueva marca “Agua de Galicia”, impulsada por el Clúster en colaboración con la Consellería de Industria para darle valor al origen gallego y a las virtudes de la composición y calidad de nuestras aguas minerales. En este línea, los representantes del Clúster desplazados a México participarán en la cata de cuatro aguas gallegas: Agua Sana, Cabreiroá, Fontecelta y Sousas.

Camino de Santiago Termal

Además, durante la feria se va a presentar el programa “Camino de Santiago Termal”, promovido por la Asociación de Balnearios con el apoyo del Clúster de Turismo de Galicia. En esta iniciativa participan 14 balnearios de toda la comunidad, que ofrecen alojamiento y tratamientos termales ligando termalismo y Camino de Santiago.

A lo largo del foro, los representantes del Clúster se reunirán con comercializadores turísticos mexicanos y de otros países, con el Ministerio de Turismo de Uruguay, con el Gobierno de Coauhila, con la Unión Mexicana de Empresarios Gallegos y con la Cámara de Comercio de España en Quito, entre otros organismos. Estas juntas servirán para impulsar internacionalmente el sector termal gallego.

Balnearios y aguas envasadas de toda Galicia

El Clúster del agua Mineral y Termal de Galicia se constituyó en 2011 impulsado por diversas asociaciones y la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia. Está integrada por la Asociación de Balnearios de Galicia y la Asociación Gallega de Empresas de Envasado de Agua Mineral Natural (AGAMIN).

Forman parte de la Asociación de Balnearios de Galicia 20 establecimientos termales. En la provincia de A Coruña se encuentran lo de Carballo y lo de Compostela (Brión). En Lugo Guitiriz, Augas Santas (Pantón) y Termas Romanas de Lugo. En Ourense están los de Arnoia, Baños de Molgas, Laias (Cenlle), Lobios, O Carballiño y Caldas de Partovia (los dos en O Carballiño) y Sousas (Verín). Y en Pontevedra se sitúan los de Acuña y Dávila (los dos en Caldas de Reis), Termas de Cuntis, Baños de la Brea (Vila de Cruces), Caldelas de Tui, Isla de la Toja, Gran Hotel la Toja y Mondariz.

Pola su parte, AGAMIN cuenta con seis empresas asociadas: Fontecelta y Aguas de Cospeito (Fontoira), en la provincia de Lugo; Aguas de Cabreiroá y Sousas, en la provincia de Ourense; y Agua Sana y San Xinés, en la de Pontevedra.