La ETSE de Minas agradece la colaboración de la COMG en la exitosa Semana de la Ciencia

Un total de 35 grupos de visitantes de toda Galicia participaron nas actividades desenvoltas pola Escola Técnica Superior de Minas de Vigo con motivo da Semana da Ciencia, na que colaborou a Cámara Oficial Mineira de Galicia a través da doazón de material divulgativo. Desde a Escola agradecéronlle á entidade cameral a súa colaboración por oitavo ano, co desexo de que se repita na próxima edición.
Do 17 ao 21 de novembro, os visitantes achegáronse ao mundo de minaríaa a través dos espazos divulgativos e de aprendizaxe creados na Escola de Minas e atendidos polos propios alumnos do centro. O número de inscritos na Semana da Ciencia ascendeu a 1.214 e 27 centros de ensino preuniversitarios incluso quedaron sen poder asistir por estar xa cubertas todas as quendas de visita.
Para os responsables da ETS, a actividade favorece “o achegamento do centro, do ámbito tecnolóxico e da Universidade á sociedade”, o que tamén beneficia os colectivos profesionais. Pola súa banda, a través desta colaboración, a Cámara Oficial Mineira de Galicia busca promover o coñecemento entre os máis novos do sector mineiro e da relevancia de minaríaa na historia e na economía de Galicia.


La ETSE de Minas agradece la colaboración de la COMG en la exitosa Semana de la Ciencia

Un total de 35 grupos de visitantes de toda Galicia participaron en las actividades desarrolladas por la Escuela Técnica Superior de Minas de Vigo con motivo de la Semana de la Ciencia, en la que colaboró la Cámara Oficial Minera de Galicia a través de la donación de material divulgativo. Desde la Escuela le agradecieron a la entidad cameral su colaboración por octavo año, con el deseo de que se repita en la próxima edición.

Del 17 al 21 de noviembre, los visitantes se acercaron al mundo de la minaría a través de los espacios divulgativos y de aprendizaje creados en la Escuela de Minas y atendidos por los propios alumnos del centro. El número de inscritos en la Semana de la Ciencia ascendió a 1.214 y 27 centros de enseñanza preuniversitarios incluso quedaron sin poder asistir por estar ya cubiertas todos los turnos de visita.

Para los responsables de la ETS, la actividad favorece “el acercamiento del centro, del ámbito tecnológico y de la Universidad a la sociedad”, lo que también beneficia los colectivos profesionales. Por su parte, a través de esta colaboración, la Cámara Oficial Minera de Galicia busca promover el conocimiento entre los más nuevos del sector minero y de la relevancia de la minaría en la historia y en la economía de Galicia.