A edición dixital da Memoria 2015 da COMG xa está dispoñible na súa web

A Cámara Oficial Mineira de Galicia publicou a edición dixital da Memoria 2015. Deste xeito, a entidade quere compartir con todos os usuarios a recompilación do labor desenvolto o pasado ano en favor da minería en Galicia, no marco da aposta pola transparencia na súa xestión. As persoas interesadas en descargala poden facelo no apartado COMG>Documentación.

É a primeira vez que a Cámara Oficial Mineira de Galicia recolle nun volume o seu traballo. Trátase dunha publicación de 64 páxinas, con ilustracións e gráficos que reflicten os resultados das distintas iniciativas promovidas pola entidade, e outras nas que participou.

A memoria ábrese cunha carta do presidente, D. Juan de Deus Martín Aparicio, e estrutúrase en seis apartados: presentación; representación; defensa e asistencia técnica; formación; divulgación e comunicación; e servizos e xestión. O balance de contas pecha o documento.

Para facilitar o coñecemento do seu labor, e dentro das súas funcións públicas, a entidade imprimiu 600 exemplares que xa lle foron distribuídos ás empresas socias e aos representantes da administración autonómica e estatal con competencias en minería e noutros campos vinculados á actividade extractiva, como o medio ambiente, o territorio ou os riscos laborais.La edición digital de la Memoria 2015 de la COMG ya está disponible en su web

La Cámara Oficial Minera de Galicia ha publicado la edición digital de la Memoria 2015. De este modo, la entidad quiere compartir con todos los usuarios la recopilación de la labor desarrollada el pasado año en favor de la minería en Galicia, en el marco de la apuesta por la transparencia en su gestión. Las personas interesadas en descargarla pueden hacerlo en el apartado COMG>Documentación.

E la primera vez que la Cámara Oficial Mineira de Galicia recoge en un volumen su trabajo. Se trata de una publicación de 64 páginas, con ilustraciones y gráficos que reflejan los resultados de las distintas iniciativas promovidas por la entidad, y otras en las que participó.

La memoria se abre con una carta del presidente, D. Juan de Dios Martín Aparicio, y se estructura en seis apartados: presentación; representación; defensa y asistencia técnica; formación; divulgación y comunicación; y servicios y gestión. El balance de cuentas cierra el documento.

Para facilitar el conocimiento de su labor, y dentro de sus funciones públicas, la entidad imprimió 600 ejemplares que ya le fueron distribuidos a las empresas socias y a los representantes de la administración autonómica y estatal con competencias en minería y en otros campos vinculados a la actividad extractiva, como el medio ambiente, el territorio o los riesgos laborales.