Jornadas y seminarios de interés organizados por APD

Estas son as actividades programadas por Asociación para o Progreso da Dirección ( APD) no primeiro trimestre de 2011:

Xornadas

 • Retos en materia retributiva para 2011. 20 de xaneiro. Santiago
 • Novo marco fiscal 2011. 25 de xaneiro. A Coruña
 • Novo marco fiscal 2011. 26 de xaneiro. Vigo
 • Reforma do sistema de pensións. 2 de febreiro. Santiago
 • Xanto-coloquio con Javier Rodríguez Zapatero, Director Xeral de GOOGLE España. Febreiro.Santiago
 • Cinefórum Empresarial. Febreiro. A Coruña e Vigo
 • A nova Lei de Economía Sustentable. Febreiro. Santiago
 • Xanto-coloquio con Emilio Cuatrecasas, Presidente de CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA. Marzo.Santiago
 • Afterwork: paixón polo Networking. Marzo. Santiago
 • Cidades sustentables e cidades intelixentes. Marzo. Santiago Os membros da Cámara Mineira, socia de APD, poderán dispoñer de prazas gratuítas.

Seminarios

 • Excelencia en vendas. 2 de febreiro. A Coruña
 • Excelencia en vendas. 3 de febreiro. Vigo
 • Reforma do Código penal e nova Lei de Sociedades: unha análise en profundidade. 9 de febreiro. Santiago
 • Os novos retos de Alta Dirección (con Enrique de Mulder). Marzo. Santiago
 • RH Club: Innovación e tendencias en Recursos Humanos no século XXI. Marzo. Santiago

Os membros da Cámara Mineira, socia de APD, poderán beneficiarse da cota de inscrición reducida (236 €).

Se estás interesado en asistir a algún destes eventos, contacta connosco.Jornadas y seminarios de interés organizados por APD

Estas son las actividades programadas por Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en el primer trimestre de 2011:

Jornadas

 • Retos en materia retributiva para 2011. 20 de enero. Santiago
 • Nuevo marco fiscal 2011. 25 de enero. A Coruña
 • Nuevo marco fiscal 2011. 26 de enero. Vigo
 • Reforma del sistema de pensiones. 2 de febrero. Santiago
 • Almuerzo-coloquio con Javier Rodríguez Zapatero, Director General de GOOGLE España. Febrero. Santiago
 • Cinefórum Empresarial. Febrero. A Coruña y Vigo
 • La nueva Ley de Economía Sostenible. Febrero. Santiago
 • Almuerzo-coloquio con Emilio Cuatrecasas, Presidente de CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA. Marzo. Santiago
 • Afterwork: pasión por el Networking. Marzo. Santiago
 • Ciudades sostenibles y ciudades inteligentes. Marzo. Santiago

Los miembros de la Cámara Mineira, socia de APD, podrán disponer de plazas gratuitas.

Seminarios

 • Excelencia en ventas. 2 de febrero. A Coruña
 • Excelencia en ventas. 3 de febrero. Vigo
 • Reforma del Código Penal y nueva Ley de Sociedades: un análisis en profundidad. 9 de febrero. Santiago
 • Los nuevos retos de Alta Dirección (con Enrique de Mulder). Marzo. Santiago
 • RH Club: Innovación y tendencias en Recursos Humanos en el siglo XXI. Marzo. Santiago

Los miembros de la Cámara Mineira, socia de APD, podrán beneficiarse de la cuota de inscripción reducida (236 €).

Si estás interesado en asistir a alguno de estos eventos, contacta con nosotros.