Instrución 16/2011. Prórrogas dás seccións C e D.

INSTRUCIÓN 16/2011, do 28 de novembro, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, sobre os criterios aplicables para a tramitación das prórrogas das concesións de explotación de recursos das seccións C e D.