Instrución 10/2011. Aplicación DT12 LOUGA para recoñecemento administrativo de explotacións mineiras

A Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia publicou a INSTRUCIÓN 10/2011, do 29 de xuño, sobre a aplicación da disposición transitoria duodécima da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en relación ao recoñecemento administrativo da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas.