European Mining Legislation training course

Lugar: Online.

Data: 14 setembro ao 1 novembro de 2015

Organiza: Ilustre Colegio Oficial de Geólogos

Obxectivos: Achegar información sobre a lexislación mineira de 28 países membro da UE, así como dos países en trámites de adhesión, e algúns outros países europeos de interese para o sector mineiro.European Mining Legislation training course

Lugar: Online.

Fecha: 14 septiembre a 1 noviembre de 2015

Organiza: Ilustre Colegio Oficial de Geólogos

Objetivos:

Aportar información sobre la legislación minera de 28 países miembro de la UE, así como de los países en trámites de adhesión, y algunos otros países europeos de interés para el sector minero.