Equipos no aptos para o sector mineiro

Segundo informan desde a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, detectáronse incumprimentos a determinadas esixencias de seguridade nalgúns equipos de traballo, polo que non son aptos para o seu uso no ámbito mineiro. Podes consultar a lista de equipos na ligazón superior.