Documentación de Xunta Xeral Ordinaria 24-03-2015

A documentación dos temas para tratar pode descargarse na apartado Documentación – Xuntas, e inclúe como anexos:

I.- INFORME DE TRANSVERSALIDADE DA COMG.

II.- INFORME INICIATIVA EUROPEA DE MATERIAS PRIMAS

III.- INFORME TRAMITACIÓN URBANÍSTICA DE EXPLOTACIÓNS MINEIRAS. MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS POLO BORRADOR DÁ LEI DO SOLO E OU PROXECTO DE LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS.

IV.- ALEGACIÓNS AOS ESQUEMAS PROVISIONAIS DE TEMAS IMPORTANTES DA PLANIFICACIÓN HIDROGRÁFICA

V.- ALEGACIÓNS AO BORRADOR DA LEI DO SOLO

VI.- CARTA E INFORME SOBRE AS NOVIDADES LEXISLATIVAS INCLUÍDAS NA LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS.

VII.- INFORME DE NOVIDADES LEXISLATIVAS E ACTUACIÓNS DA COMG. 10/2014 – 12/2014

VIII.-RESPOSTA DO CONSELLO DE CONTAS SOBRE FISCALIZACIÓN DAS CONTAS E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA DA COMG.

IX.- INFORME DE ALEGACIÓNS DO SECTOR AO BORRADOR DA LEI DE MINAS

X.- ALEGACIÓNS AO PROXECTO DE REGULAMENTO DO CONSELLO GALEGO DE ECONOMIA E COMPETITIVIDADE.