Control de mercado de equipos para minería

A Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas informou sobre determinados equipos que incumpren as esixencias de seguridade e saúde que lles son aplicables, e que a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio considera inseguros. Devanditos equipos son:

  • Perforadora móvil marca Ferri, modelo 7100-2431
  • Perforadora móvil marca Ferri, modelo 7130-2440

Para máis detalles, ver o comunicado da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas.Control de mercado de equipos para minería

La Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas ha informado sobre determinados equipos que incumplen las exigencias de seguridad y salud que les son aplicables, y que la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio considera inseguros. Dichos equipos son:

  • Perforadora móvil marca Ferri, modelo 7100-2431
  • Perforadora móvil marca Ferri, modelo 7130-2440

Para más detalles, ver el comunicado de la Dirección General de Política Energética y Minas.