A MINARÍA, EN CIFRAS

Os recursos xeológicos son bens de dominio público que forman parte da riqueza nacional e son a materia prima necesaria para a industria, a construción, a agricultura e a gandería.

O aproveitamento dos recursos xeolóxicos está declarado, na maioría dos casos, como de utilidade pública pola súa importancia estratéxica e económica. A execución da actividade mineira está encomendada a empresas privadas por medio de concesións e autorizacións, baixo a estrita supervisión e control das administracións.

ESTADÍSTICA MINERA 2016 – GALICIA

  • Galicia representa o 10% da produción mineira de España:
  • Sendo a 4º comunidade en valor de produción, por detrás de Andalucía, Cataluña e Castilla León, e a 2º comunidade en % de emprego, cun 12,8% do total estatal.
  • A minaría aportou o 1,22% do PIB de Galicia en 2016
  • Galicia é líder no subsector balneario co 21% da oferta nacional e o 28,41% de cuota de mercado nacional.
  • A minaría galega abasteceu á sociedade galega, en 2016, con case 10,2 millóns de toneladas de materiaiss de construción.
  • En Galicia a produción de rochas ornamentais supuxo o 47,4 % do valor total incluídas as augas.
  • Galicia é líder na produción de lousa co 54,3% da produción española e o 72,5% das exportacións españolas. Galicia produce máis do 30% da lousa mundial para cubertas.
  • Galicia é líder na produción de granito en bruto de España, co 56,95%. Galicia representa o 94,17% das explotacións de granito en bruto.
  • A industria galega do granito é a 2ª máis importante de Europa (tras Italia) e a 4ª do mundo. Galicia é líder na transformación do granito en España co 85,60% das exportacións.
  • Galicia é líder na produción de cuarzo co 68% da produción nacional e o 98,5% das exportacións.

Datos por subsector 2016

*Explotacións *Empregados *Produción (T) *Produción (€)
Áridos 91 837 8.721.319 44.428.554  
Cerámica 24 148 388.756 4.515.567  
Granito 65 471 545.161 24.228.611   
Lousa 52 1.913   530.684 163.745.524  
Rochas industriais 16 364 2.007.757 41.167.985  
Minaría metálica 0 0 25 0
Total 248 3.733 12.193.702   278.086.241  
Augas Minerais 13 285 356.634.019    
Balnearios 21 563 258.433    
*Explotaciones

Fuente:
Estatística Mineira. Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital.
Nota:
Explotacións activas, dadas de alta como ‘en produción’.

*Empregados

Fonte:
Estatística Mineira (Ministerio de Enerxía Turismo e Axenda Dixital) e IGME (Ministerio de Economía e Competitividade).
Nota:
Traballadores directos en explotacións mineiras (non inclúe servizos centrais).

*Producción (T)

Fuente:
Estadística Mineira. Ministerio de Enerxía Turismo e Axenda Dixital.

*Produción (€)

Fuente:
Estadística Mineira. Ministerio de Enerxía Turismo e Axenda Dixital.
Nota:
Este é o precio de ‘primeira venta’ da produción a pé de canteira. Non inclúe o valor engadido nos procesos industriais e de comercialización posteriores, que no caso das rochas ornamentais multiplica o valor de última venta.

Explotacións

Áridos0%
Cerámica0%
Granito0%
Lousa0%
Rochas industriais0%
Minaría metálica0%

Empregados

Áridos0%
Cerámica0%
Granito0%
Lousa0%
Minería metálica0%
Rochas industriais0%

Produción (T)

Áridos0%
Cerámica0%
Granito0%
Lousa0%
Rochas industriais0%
Minaría metálica0%

Produción (€)

Áridos0%
Cerámica0%
Granito0%
Lousa0%
Rochas industriais0%
Minaría metálica0%