Asemblea Ordinaria COMG do 15 de abril de 2021

Orden do Día

Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea Ordinaria do ano 2020.
Informe e propostas do presidente. Memoria 2020.
Lectura, discusión e votación da conta xeral de ingresos e gastos do ano 2020.
Aprobación, se procede, da xestión da Xunta Directiva.
Revisión e actualización da composición da Xunta Directiva.
Aprobación, se procede, do presuposto de ingresos e gastos para o ano 2021.
Actualización do censo de socios electores e elixibles.
Aprobación das cotas ordinarias e extraordinarias necesarias para o sostemento dos gastos xerais.
Rogos e preguntas

A Asemblea en sesión ordinaria da Cámara Oficial Mineira de Galicia terá lugar o próximo 15 de abril de forma telemática.

    Inscripción

    Lin e acepto a política de privacidade