A Cámara Oficial Mineira de Galicia evalúa anualmente o desempeño de todos os seus provedores de bens e servizos, en función do número de incidencias rexistradas ao longo do período analizado, así como da importancia das mesmas.