Campaña informativa: efectos potenciadores del tabaco sobre el riesgo de silicosis

Lugar: varios (Galicia)

Data: setembro a novembro 2006

Organiza: Cámara Oficial Mineira de Galicia, con la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Descrición:

A Cámara Mineira de Galicia desenvolveu unha campaña informativa sobre os efectos potenciadores do tabaco sobre o risco de padecer silicose, subvencionada polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e co apoio da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

Para iso a Cámara impartiu unhas charlas gratuítas de entre 1 e 2 horas nas empresas mineiras e en horario flexible segundo as necesidades de cada empresa. Unha vez finalizada a charla foi achegada

Programa:

1. Introdución
2. Definicións
3. Silicosis nos centros de traballo
4. Tabaquismo e silicosis
5. Diagnóstico da enfermedad
6. Cómo prevenir a silicosis

Diapositivas de charlas

Guía Silicosis e tabaquismo

Tríptico Silicosis e tabaquismo

Diapositivas de charlasCampaña informativa: efectos potenciadores del tabaco sobre el riesgo de silicosis

Lugar: varios (Galicia)

Fecha: septiembre a noviembre de 2006

Organiza: Cámara Oficial Mineira de Galicia, con la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Descripción:

La Cámara Mineira de Galicia desarrolló una campaña informativa sobre los efectos potenciadores del tabaco sobre el riesgo de padecer silicosis, subvencionada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con el apoyo de la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.

Para ello la Cámara ha impartido unas charlas gratuitas de entre 1 y 2 horas en las empresas mineras y en horario flexible según las necesidades de cada empresa. Una vez finalizada la charla fue aportada documentación y certificado acreditativo de asistencia.

Programa:

1. Introducción
2. Definiciones
3. Silicosis en los centros de trabajo
4. Tabaquismo y silicosis
5. Diagnóstico de la enfermedad
6. Cómo prevenir la silicosis

Diapositivas de charlas

Guía Silicosis y tabaquismo

Tríptico Silicosis y tabaquismo

Diapositivas de charlas