directrices-del-paisaje

As Directrices da Paisaxe de Galicia entran en vigor o 20 de febreiro

O 20 de febreiro entrarán en vigor as novas Directrices da Paisaxe de Galicia, xa que onte foron publicadas no DOG. As directrices teñen un forte impacto sobre empresas e cidadáns, posto que toda actuación que se realice en Galicia débese de ter en conta a perspectiva deste territorio.

A súa implementación tense que realizar pola Administración galega. Sendo de obrigado cumprimento para todas as actividades que teñan que ver co sector mineiro, explotacións enerxéticas ou o urbanismo.