Admitido a trámite o recurso contra as modificacións da Lei de Minería de Galicia

  • Admitido a trámite ou recurso contra as modificacións dá Lei de Minería de Galicia.

O Tribunal Constitucional ha admitido a trámite o recurso de inconstitucionalidade contra varios artigos da Lei 12/2014 de medidas fiscais e administrativas de Galicia, presentado pola Administración xeral do Estado. Entre eles figura o artigo 84, que introduce unha disposición transitoria na Lei de Ordenación da Minería de Galicia, pola cal, establécese que a denegación da autorización de explotación determinará a caducidade, de oficio, dos dereitos mineiros correspondentes para as explotacións existentes á entrada en vigor da Lei 22/1973 de Minas. Esta medida sería aplicable “nos casos de resolucións denegatorias de autorizacións de explotacións ditadas con anterioridade á entrada en vigor da presente disposición”.

A admisión a trámite do recurso supón a suspensión da vixencia e aplicación do devandito artigo desde a data de interposición do recurso, o pasado 30 de setembro. Nun prazo máximo de cinco meses, o Tribunal Constitucional deberá ratificar ou levantar esta suspensión.

O recurso, promovido polo presidente do Goberno, responde á falta de acordo no proceso negociador da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado e Comunidade Autónoma de Galicia, creada o pasado abril. Ábrese agora un prazo para que as Cortes Xerais, así como o Parlamento e a Xunta poidan presentar alegacións.

A modificación recorrida pode afectar ao 30 por cento das explotacións mineiras outorgadas na actualidade. A Cámara Oficial Mineira de Galicia, durante a tramitación da citada Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, trasladou á Xunta de Galicia a súa preocupación sobre as novidades introducidas pola devandita Lei, incluído o artigo obxecto de recurso.