Ley materias primas criticas ue

A Unión Europea reforza a súa autonomía coa aprobación da Lei de materias primas críticas

A Lei Europea de Materias Primas Críticas foi aprobada este mes polo Parlamento Europeo e entrará en vigor a comezos de 2024.

Esta normativa comunitaria foi deseñada co obxectivo de garantir unha subministración de minerais fundamentais para a transición ecolóxica e dixital.

A Lei de Materias Primas Críticas nace para que Europa explote de maneira sostible os recursos minerais necesarios para potenciar a fabricación en territorio comunitario de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, así como outros produtos e compoñentes fundamentais para unha economía máis verde.

A Unión Europea identificou unha lista de 34 materias primas críticas, esenciais para a economía da UE e en risco de escaseza mundial, delas, 17 están identificadas como «estratéxicas» debido á súa importancia e aos desequilibrios globais entre a oferta e a demanda.

Os minerais estratéxicos inclúen metais básicos como o aluminio, o cobre e o níquel; xunto con materiais clave para baterías e elementos de terras raras utilizados en imáns permanentes para turbinas eólicas ou vehículos eléctricos.

Esta normativa é o resultado das leccións aprendidas por Europa durante a pandemia de COVID-19, cando se esgotou a subministración de bens esenciais e tras a invasión rusa de Ucraína, cando Moscova cortou o abastecemento de gas natural.

Esta estratexia de «eliminación de riscos» da Unión Europea tratará de reducir a dependencia de China, que este ano impuxo restricións ás exportacións de galio, xermanio e grafito, todos eles na lista de materias primas estratéxicas da UE.

Esta lei, aliñada coa Axenda de Impulso da Minería Sostible 2030 da Xunta de Galicia, constitúe unha oportunidade única para a exploración xeolóxica de Galicia e a posibilidade de abastecemento de materias primas críticas, que constitúen o primeiro paso da cadea de produción industrial.

OBXECTIVOS

A nova lei establece obxectivos para os países membro en relación coas 17 materias primas estratéxicas: o 10 % das necesidades anuais da UE cubrirase coa extracción de recursos propios, un 40 %, coa transformación e un 15 %, coa reciclaxe.

Ademais, establécese que un máximo do 65 % do consumo anual da UE de cada materia prima estratéxica en calquera fase pertinente da transformación debería proceder dun terceiro país determinado.

PRINCIPAIS MEDIDAS

Os promotores de proxectos nacionais poderán solicitar que o seu proxecto sexa recoñecido como «estratéxico», unha decisión que será tomada por unha xunta de representantes da Comisión Europea e dos Estados membros da UE que se reúne cada tres meses.

Para obter os permisos necesarios para executar estes proxectos estratéxicos establécense os seguintes prazos: un máximo de 15 meses para proxectos de procesamento e reciclaxe e 27 meses para minería. Este período non incluiría avaliacións de impacto ambiental, pero si incluiría as consultas públicas necesarias para as devanditas avaliacións.

Os países da UE deberán designar puntos de contacto únicos para procesar as solicitudes de permisos, e deberanse desenvolver programas nacionais para a exploración de recursos xeolóxicos.

Mentres que as grandes empresas expostas a unha posible escaseza de materias primas estratéxicas en tecnoloxías crave, como os produtores de baterías, avións ou as involucradas no almacenamento de datos, terán que realizar avaliacións de riscos periódicas.