COMG

A UE busca asegurar o acceso a 30 materias primas

A Unión Europea tomou a determinación de buscar o acceso a 30 materias primas críticas promovendo a reciclaxe dos elementos vitais, terras raras e aumentando a súa produción a nivel nacional.

A Alianza Europea de Materias Primas (ERMA), é unha asociación formada por máis de 300 empresas, asociacións comerciais e gobernos. Céntrase en romper a dependencia de Europa das importacións de China e outros países ricos en recursos.

“O labor máis importante de ERMA é asegurar a subministración de materias primas en Europa mediante a identificación de oportunidades de investimento para o acceso sostible e socialmente responsable ás materias primas en Europa de fontes primarias e secundarias” retratou o director executivo de EIT Raw Materials, Bernd Schäfer.

Prevese que para o 2050 a Unión Europea aumente dez veces a demanda de terras raras en dispositivos de alta tecnoloxías e aplicacións militares.

Maroš Šefčovič, comisionado da UE, deu unha conferencia virtual onde, mencionou que “para o litio necesario para baterías e almacenamento, estamos seguros de que podemos ser 80% autosuficientes para 2025”.

Ademais, sinalou que se están construíndo 15 plantas novas de celas de batería ou gigafábricas en toda Europa que proporcionarán as baterías suficientes para polo menos 6 millóns de vehículos eléctricos en menos de cinco anos.