A minería prepárase

  • Celebrada unha xornada técnica en preparación da nova normativa de trazabilidad de explosivos que entrará en vigor en abril de 2015
  • Asisten máis dun centenar de profesionais dos sectores e axentes implicados

A Asociación Galega de Áridos ( AGA) en colaboración coa Confederación de Industrias extractivas de rocas e minerais industriais ( COMINROC) celebrou o pasado 18 de xuño, no hotel Porta do Camiño, a partir das 10:00, a xornada técnica denominada “Identificación e trazabilidad de Explosivos con fins civís”.

Na devandita xornada explicáronse as novas obrigacións para a identificación e trazabilidad dos explosivos para fins civís, poñendo en común criterios e procedementos que permitan realizar unha xestión máis eficaz para toda a cadea de valor, e así lograr o necesario cumprimento dos novos requisitos que emanan das directivas europeas, obrigatorias a partir do 5 de abril de 2015, incrementando os xa elevados niveis de seguridade cidadá na distribución e emprego de explosivos con fins civís.

A importancia do tema para desenvolver, orixinou unha moi alta, contando con máis dun centenar de asistentes, aglutinando no mesmo foro todos os axentes intervenientes, técnicos facultativos, axentes da intervención de armas da garda civil das catro provincias galegas, técnicos adscritos ás seccións de minas da Subdirección de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, empresarios, colexios profesionais, e principais fabricantes.

A apertura da xornada foi efectuada polo Coronel Miguel Estevez Lara, da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, os diferentes decanos dos colexios profesionais de Enxeñeiros e Enxeñeiros técnicos de Minas, e o Presidente da AGA. Fiel reflexo da importancia do tema para debater, foi clausúraa do acto, por parte de Don Angel Bernardo Tahoces, Director Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, acompañado de Don Juan de Deus Martín, Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia. Na súa intervención, Don Angel Bernardo Tahoces salientou a necesidade do compromiso de todos os actores implicados, para incrementar aínda máis, se cabe, a seguridade cidadá no transporte e manexo de explosivos con fins civís.