tierras-raras-materiales

A explotación sostible dos xacementos de litio e terras raras en España pra industria de baterías, unha aposta do Goberno.

España ten unha gran cantidade de xacementos de litio no subsolo, isto é unha forma de impulsar a industria nacional do almacenamento de enerxía.

O borrador da Estratexia de Almacenamento Enerxético sacado a consulta polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico apunta que: ‘’É fundamental dispoñer de fabricantes e provedores nacionais que xeren alto valor engadido e impulsen a innovación e a competitividade no sector, desde a provisión de materias primas e compoñentes básicos, pasando pola fabricación e desenvolvemento de tecnoloxías, ata a prestación de todo tipo de servizos mediante os novos modelos de negocio asociados ao almacenamento’’.

Unha das principais medidas que propón esa estratexia é, o fomento do autoabastecimiento nacional das materias primas ou compoñentes básicos. Debido a que, nos tempos que corren por mor da pandemia causada pola Covid-19, exponse a necesidade de promover unha industria nacional de almacenamento de enerxía que facilite a transición cara a unha economía descarbonizada e dixitalizada , ademais de que, redúzase a dependencia de terceiros países, como é o caso de China.

O borrador tamén indica que ‘’no caso dos recursos naturais minerais, mediante a explotación sostible de xacementos dos máis de 70 minerais e rocas que se poden atopar no país e, en particular do litio ou as terras raras, será posible, a fabricación de baterías para o vehículo eléctrico ou a dixitalización da economía’’.

“Rocas e minerais do país, reducindo a dependencia de terceiros países, contribuíndo ao mantemento da poboación e a actividade en áreas rurais con problemas de despoboamento e favorecendo un uso racional de chan, principalmente no medio rural”, engádese no borrador.

Tecnoloxía clave

As chamadas terras raras están formadas por un grupo de 17 elementos químicos clave para a fabricación de teléfonos móbiles, os motores dos vehículos eléctricos, os rotores dos aeroxeradores e algúns tipos de baterías. En todas elas o litio é o principal mineral, debido a que é o terceiro elemento máis lixeiro do universo e o máis lixeiro de todos os metais.

A posibilidade de gardar a enerxía mediante bombeo hidroeléctrico, sales fundidas en plantas de enerxía termosolar ou baterías, achega flexibilidade ao sistema eléctrico e permite garantir a subministración ante a intermitencia da enerxía eólica e solar, ao permitir almacenar os excendentes para que estean dispoñibles en situacións de déficit de xeración. Son sen dúbida condicións indispensables para alcanzar unha xeración de electricidade 100% renovable en 2050.

Teresa Ribeira sinala que, “España ten o reto de investigar, desenvolver e favorecer a industria de baterías e a das materias primas minerais imprescindibles para a súa fabricación, potenciando, en particular os recursos propios”.

China, é o líder mundial en explotación de terras raras. Ademais, China é o terceiro país produtor mundial de litio, en segunda posición atópase Chile e o primeiro posto ocúpao Australia.