A COMG organizará proximamente cursos de seguridade mineira

A COMG ten previsto organizar proximamente 17 cursos de seguridade mineira no ámbito da ITC 02.1.02, das catro especificacións técnicas de exterior: operadores de maquinaria de transporte ET 2000-1-08, operadores de maquinaria de arranque ET 2001-1-08, traballadores de arranque, investigación e mantemento ET 2003-1-10 e traballadores de plantas e oficinas ET 2004-1-10); tanto iniciais (20 h) como de reciclaxe (5 h).

Este ano tamén se prevé realizar cursos de seguridade e saúde xenéricos, á marxe da ITC: 2 cursos de protección dos traballadores contra o po e outros 2 contra o ruído na industria extractiva, 2 de primeiros auxilios e 2 de mantemento e riscos eléctricos en instalacións mineiras.

Incremento orzamentario

Os cursos que se pretende organizar estarían financiados polas axudas destinadas á prevención de riscos e seguridade mineira do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. Precisamente, incrementouse a dotación económica destas axudas por mor da entrada en vigor o pasado 1 de xaneiro da Lei 48/2015 de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016.

Devandito orzamento outorga á seguridade mineira un crédito de 2.300.000 € -1.400.000 € no subconcepto 777.02 «Seguridade Mineira» máis 900.000 € no concepto 781 «Actuacións de Seguridade Mineira»-.

Deste total, 2.161.724,6 € destínanse á convocatoria de axudas para prevención de riscos e seguridade mineira, o que representa un incremento do 34,26% con respecto á dotación do anterior exercicio, de 1.610.000 €. Este aumento permitirá desenvolver máis actividades dirixidas a mellorar a saúde dos traballadores e a seguridade en empresas do sector.