Asesoramiento empresas

A COMG asesora ás empresas na presentación de proxectos estratéxicos no marco da Lei de Materias Primas Críticas

O 23 de maio abriuse a primeira convocatoria para a presentación de proxectos estratéxicos no marco do CRMA (Critical Raw Materials Act). O obxectivo desta convocatoria é fomentar o desenvolvemento e a implementación de proxectos que aborden a seguridade e sostibilidade na subministración de materias primas críticas, promovendo a eficiencia no seu uso e mellorando a súa reciclaxe e substitución en sectores industriais clave, a través de catro ámbitos de actuación.

  • Exploración e extracción: Iniciativas para mellorar a exploración e extracción sostible de materias primas críticas.
  • Procesamento: Proxectos que desenvolvan novas tecnoloxías para o procesamento eficiente e sostible.
  • Reciclaxe e recuperación: Solucións innovadoras para mellorar a reciclaxe e a recuperación de materias primas críticas de residuos.
  • Substitución: Investigación e desenvolvemento de materiais alternativos que poidan substituír ás materias primas críticas en procesos industriais.

Poderanse beneficiar desta convocatoria as empresas, consorcios de empresas, centros de investigación e outras entidades con sede na Unión Europea que desenvolvan proxectos nos catro ámbitos mencionados.

Os proxectos seleccionados poderán recibir financiamento para cubrir unha parte dos custos de desenvolvemento e implementación, en función da natureza e o impacto do proxecto.

O prazo para a presentación de solicitudes sobre proxectos estratéxicos en virtude da Lei de Materias Primas Críticas estará aberto desde o 23 de maio ata o 22 de agosto de 2024 ás 12:00 h.

O equipo da Cámara Oficial Mineira de Galicia ponse á disposición das empresas interesadas para prestarlles apoio e asesoramento durante o proceso de presentación de solicitudes: revisión de cumprimento de requisitos, preparación da documentación cunha proposta detallada (descrición do proxecto, obxectivos, metodoloxía, orzamento e cronograma) e envío da solicitude a través da plataforma.

Para calquera cuestión relacionada con esta convocatoria, podes consultar a información dispoñible na páxina web da Comisión Europea ou contactar co equipo da COMG a través do correo electrónico cmg@camaraminera.org.