Economia circular

A COMG apoia ás empresas na elaboración de propostas para impulsar a economía circular

Recentemente, a Secretaría de Estado de Medio Ambiente publicou unha proposta de resolución para a convocatoria de axudas destinadas a impulsar a economía circular para o ano 2024. A Cámara Oficial Mineira de Galicia ponse ao dispor das empresas que queiran recibir información actualizada sobre a convocatoria e desenvolver unha proposta para axudarlles neste proceso. Podes contactar co equipo da COMG a través do correo camaraimpulsa@camaraminera.org ou cmg@camaraminera.org, desde onde che asesorarán na elaboración da proposta.

O obxectivo da convocatoria é fomentar proxectos que promovan a transición cara a unha economía circular, reducindo o uso de recursos naturais, aumentando a eficiencia no uso de materiais e minimizando a xeración de residuos.

Os beneficiarios poden ser empresas (grandes e PEMES), organizacións sen ánimo de lucro e entidades do sector público e privado.

Os proxectos elixibles poden ser de cinco tipos:

  • Innovacións en procesos produtivos.
  • Desenvolvemento de produtos sostibles.
  • Iniciativas de reciclaxe e reutilización de materiais.
  • Proxectos de sensibilización e educación.
  • Investigación e desenvolvemento de novas tecnoloxías.

As axudas cubrirán un porcentaxe dos custos do proxecto, con límites máximos de financiamento variables segundo o tipo de entidade ou proxecto.

Os criterios de avaliación para valorar as solicitudes son:

  • Impacto ambiental.
  • Innovación e orixinalidade.
  • Viabilidade técnica e económica.
  • Capacidade do solicitante.
  • Contribución á economía circular e replicabilidade.

As solicitudes deberán presentarse dentro do prazo establecido, acompañadas da documentación que amose a viabilidade e o impacto do proxecto. Os prazos específicos e formularios detallaranse na convocatoria.