O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo a través da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena Empresa (SGIPYME) estableceu un programa que apoia mediante préstamos reembolsables a competitividade das empresas do sector manufactureiro no contexto de saída da crise sanitaria derivada da COVID-19. Este programa está aliñado cos obxectivos...