O furacán Irma e os seus devastadores efectos mostrados no 2017, provocaron que as importacións de tella fosen moi necesarias. Isto fixo que a marca Verea aumentase notablemente as súas vendas ao país americano. A tella cerámica está asociada a calidade e a un plus de...