ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO

DOG nº33 (15-2-2019)   ANUNCIO do 9 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación mineira San Roque 364, no concello de Vilalba (Lugo), promovido por...

DOG nº30 (12-2-2019)   ANUNCIO do 11 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de prórroga da concesión de explotación Oportuna 4086.2.2, concello de Carballeda de Valdeorras,...

DOG nº29 (11-2-2019)   ANUNCIO do 10 de xaneiro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se dá a coñecer a solicitude de ampliación do recoñecemento da condición mineral natural para o pozo Cabreiroá 5, no termo municipal de Verín.

DOG nº2 (03-1-2019)   RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o proxecto de explotación marco e de restauración integral da concesión de explotación Benedicta número 1544 (PO/ C/01544), situada no termo municipal...

Resolución da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se prorroga o permiso de investigación da sección C) Nº 5155 “Nova Sultana” nos termos municipais de Gomesende, Ramirás e Cartelle por un período de dous anos.

Resolución dá Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se prorroga ou permiso de investigación dá sección C) Nº 5164 ” Nova Vilanova” nos termos muncipales de Verín e Vilardevós por un período de dous anos.

Resolución da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se prorroga o permiso de investigación Nº 5153 “Nova Impensada” nos termos municipais de Verín e Vilardevós por un período de dous anos.

DOG nº197 (16-10-2018)   RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se resolve o outorgamento da demasía da concesión de explotación Nº 4086.1.8.2 “Oportuna 1.8 2ª Fracción” no termo municipal de Carballeda de Valdeorras.

Actualizado o dereito OU/ C/04553.1 Man dá moura por resolución da Dirección Xeral de Enerxía e Minas con data 29 de agosto de 2018, declárase a caducidade da concesión de explotación ” Man dá moura” nº4553.1, situada no termo municipal de Ribadavia, titularidade de Marcelino...

Suscríbete a nuestro boletín: