Usuario Contrasinal
COMG
Usuario - - Acceso de usuarios
Martes - 26.Marzo.2019


Aberta a preinscrición para formación preventiva 2019

enviar a un amigo

A Cámara Oficial Mineira de Galicia está a planificar cursos de formación preventiva a desenvolver en abril-xullo 2019, financiados polas axudas da Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio para la Transición Ecológica) á prevención de riscos e seguridade mineira, no ámbito dunha minaría sostible, das actividades mineiras non enerxéticas.

Por unha banda, plantéxanse cursos segundo o disposto na ITC 02.1.02 «Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo», e nas seguintes Especificacións Técnicas:

  • 2000-1-08. Formación preventiva para operadores de maquinaria de transporte, camión e volquete, en actividades extractivas de exterior (BOE nº148, 19-6-2008).
  • 2001-1-08. Formación preventiva para operadores de maquinaria de arranque/carga/viais, pa cargadora e excavadora hidráulica de cadeas, en actividades extractivas de exterior (BOE nº163, 7-7-2008).
  • 2003-1-10. Formación preventiva para traballadores de arranque, investigación e mantemento en exterior. (BOE nº296, 6-12-2010).
  • 2004-1-10. Formación preventiva para traballadores de plantas e oficinas. (BOE nº296, 6-12-2010).

Por outra banda, en base á demanda de formación detectada en anos anteriores, prevese organizar tamén cursos sobre outras cuestións de interese no eido da seguridade e saúde, como:

  • Riscos en seguridade (condución e uso seguro de maquinaria móbil; atrapamento en establecementos de beneficio; condicións do terreo e o seu control; caídas a distinto nivel; manipulación de cargas mediante maquinaria).
  • Riscos hixiénicos e ergonómicos (risco de lesións físicas nos traballadores por posturas forzadas, movementos repetitivos e vibracións; risco por inhalación de sustancias (po); risco por exposición ao ruído).
  • Formación específica (simulacros de evacuación en caso de emerxencia; primeiros auxilios; uso de autorescatadores; traballos de mantemento; traballos eléctricos)

Tanto a tipoloxía dos cursos como a localización dos centros de impartición definiranse en función das necesidades formativas das empresas. Ao obxecto de establecer os cursos a impartir, rogamos que cumprimentes antes do 21 de marzo a seguinte enquisa, remitindo unha por cada centro de traballo distinto:

Grazs pola túa colaboración.
 

08/03/2019 ir arriba

Novas
Información
Lexislación / Normativa
Documentación
Servizos
Actividades / Eventos
Ligazóns
Explotaciones Fillaboa, S.L.
Explotaciones Fillaboa, S.L.
Censo minero Seguridade e Saúde Mineira de Galicia Material didáctico de minaría Patrimonio Mineiro de Galicia

Cámara Oficial Mineira de Galicia CIF: Q1570001F Juan Flórez 33-35, entlo. esq. 15004 A Coruña - Desarrolla Luis Galán
v02.15:0.03
GestionMax
Novidades   Contacto   Política privacidade   Aviso legal   Buscador   Mapa web